Vil du være en af kunstnerne på Art Week 2017
 
Kære kunstner

Efter en forrygende uge i august 2016
gentager vi succesen i 2017.

Vi skal bruge 32 kunstnere der gerne vil og som vil være med i henhold til vore betingelser som du kan læse her.
 
Udstillingsbetingelser

Blandt alle jer der ønsker at være med vil vi udvælge de 32 der i 2017 skal være en del af Art Week. Kommer du ikke med i år, er det ikke nødvendigvis et udtryk for du ikke er god nok, men fordi vi vil lave en bred og varieret udstilling.
Du får så tilbuddet igen næste år.

Du må også gerne sende link til denne hjemmeside videre til nogle af dine kunstner kollegaer.

Læs udstillingsbetingelserne MEGET grundig
og så vil vi glæde os til at få mail fra jer.


Dear artist

After a terrific week in August 2016,
we will repeat the success in 2017

We need 32 artists who want to and who will be in accordance to the conditions as you can read here.
 
Conditions

Among all of you who want to be with, we will select the 32 there in 2017  will be part of Art Week. Are you not coming through this year it does not necessarily mean you are not good enough, but because we want to create a wide and varied exhibition.
You will then be bid again next year.

You may also like to send links to this webpage to any of your fellow artists.

Read the conditions VERY thorough
and then we look forward to getting mail from you. 

De bedste hilsner/ Best wishes 

Bente og Michael Grønlund