Vil du deltage på ArtWeek 2019
 
 
ArtWeek kommer i 2019 igen til at foregå
i DOK5000 på Odense Havn.
 
Periode:
10. - 17. august
 
Tilmelding:
Hvis du vil deltage, så læs vedlagte betingelser grundigt,
udfyld skemaet bagerst i betingelserne og send det til os. 
 
 
 
 
Do you want to attend ArtWeek 2019
 
ArtWeek will be back in 2019
in DOK5000 at Odense Harbor.
 
Period:
10th - 17th of August
 
Registration:
If you want to participate, read the attached terms carefully,
Fill in the form at the back of the terms and send it to us.
 
 
 
 
Bente og Michael Grønlund